Kod kreskowy

Kod kreskowy

Czym jest i jakie ma zastosowania kod kreskowy?

Kod kreskowy nadrukowany na produkcie służy szybkiej i poprawnej  identyfikacji towaru. Identyfikacji drogą elektroniczną, przy użyciu specjalnych czytników kodów kreskowych. Ale czy tylko?

Kod kreskowy – definicja

Kod kreskowy (inaczej paskowy) to graficzna forma przedstawienia informacji. Kody kreskowe składają się z kombinacji cienkich i grubych (jasnych i ciemnych) kresek. Kombinacje te ustalone są według reguł opisujących budowę danego kodu, a odczytywane automatycznie przy pomocy czytników elektronicznych. Kody kreskowe służą szybkiej, automatycznej identyfikacji towarów w logistyce. Czytniki elektroniczne posługują się technika skanowania przy pomocy uformowanej wiązki światła (laser). Światło odbijane od kresek i przerw między nimi powoduje powstawanie sygnałów o różnym natężeniu i czasie trwania. Czas trwania i siła sygnału kodują informacje, które w dalszej kolejności są tłumaczone przez dekoder czytnika na cyfry, litery i inne znaki, które następnie trafiają do komputera.

Kod kreskowy – rodzaje i zastosowania

Rodzaje kodów kreskowych wyodrębnić można biorąc pod uwagę rozmaite kryteria:

  • wymiarowość kodu,
  • szerokość kresek,
  • rodzaj kodowanych symboli,
  • ciągłość kodu,
  • ilość kodowanych znaków,
  • przyjętą metodę weryfikacji odczytanych danych.

Kod kreskowy ma liczne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, ale nie tylko. Służy m.in. identyfikacji jednostek handlowych. Jednostka handlowa to w tym przypadku produkt lub usługa, któremu/której można nadać cenę. Jednostka ta przechodzi przez tzw. łańcuch dostaw.  Mogą to być zarówno przedmioty w opakowaniach zbiorczych, jak i pojedyncze, oznakowane sztuki danego towaru, sprzedawane zarówno w hurcie, jak i w detalu. Są to także oznaczenia wydawnictw ciągłych, muzycznych i książek. Kod kreskowy służy również do identyfikacji jednostek logistycznych, czyli utworzonych dla potrzeb transportu i magazynowania. Oprócz tego kody kreskowe wykorzystywane są do identyfikacji zasobów, lokalizacji, relacji usługowych, recept, leków, znakowania kuponów, kwitów zwrotnych, rachunków, telefonów komórkowych, stron internetowych i wielu innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *